Atiba postal or zip codes (Oyo State)

PostcodesAtiba postal or zip codes (Oyo State)

Atiba is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.

It is made up of several towns, wards and districts that make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcode for Atiba

LocationPostcodeAaatan211108Abolupe211108Afonja211108Agbaa211108Agbaakin211108Agbaka211108Agbalowo-Asa211108Agberinde211108Agunpopo211108Ajalaruru211108Ajegunle211108Ajikobi211108Akaparo211108Akinku211108Alaafin Palace211108Alubata211108Alusekere211108Are-Eromasanyin211108Aremo Area211108Asanminu211108Ashamu211108Ashipa211108Ayetoro211108Baago211108Balogun Maje211108Bangudu211108Basorun211108Ekesan211108Eleke211108Elerinle211108Elewi211108Gaa Bale Fulani211108Gbangba Taylor211108Gbanta211108Ijawaya211108Ikolaba211108Ile-Ewe211108Ilowagbade211108Ilusinmi211108Iyalamu211108Jowo Ese211108Keeto211108Koloko211108Koso211108Lagbondoko Area211108Latula211108Obagbori211108Ode Moje211108Ofa-Meta211108Ogbegbe211108Oke Oloola Area211108Oke-Afin Area211108Olokun Esin211108Olugbile211108Ona-Aka211108Onireko211108Onre Bare211108Oota211108Oridota211108Origbemidele211108Orokoroko211108Otefon211108Saakin211108Saamu211108Sabo211108Sangolokeke211108Sarumi211108St. Andrews Area211108Tak211108

Atiba is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.

It is made up of several towns, wards and districts that make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcode for Atiba

LocationPostcodeAaatan211108Abolupe211108Afonja211108Agbaa211108Agbaakin211108Agbaka211108Agbalowo-Asa211108Agberinde211108Agunpopo211108Ajalaruru211108Ajegunle211108Ajikobi211108Akaparo211108Akinku211108Alaafin Palace211108Alubata211108Alusekere211108Are-Eromasanyin211108Aremo Area211108Asanminu211108Ashamu211108Ashipa211108Ayetoro211108Baago211108Balogun Maje211108Bangudu211108Basorun211108Ekesan211108Eleke211108Elerinle211108Elewi211108Gaa Bale Fulani211108Gbangba Taylor211108Gbanta211108Ijawaya211108Ikolaba211108Ile-Ewe211108Ilowagbade211108Ilusinmi211108Iyalamu211108Jowo Ese211108Keeto211108Koloko211108Koso211108Lagbondoko Area211108Latula211108Obagbori211108Ode Moje211108Ofa-Meta211108Ogbegbe211108Oke Oloola Area211108Oke-Afin Area211108Olokun Esin211108Olugbile211108Ona-Aka211108Onireko211108Onre Bare211108Oota211108Oridota211108Origbemidele211108Orokoroko211108Otefon211108Saakin211108Saamu211108Sabo211108Sangolokeke211108Sarumi211108St. Andrews Area211108Tak211108