Blaq Diamond’s Ama Criminal Record Lyrics

MusicBlaq Diamond’s Ama Criminal Record Lyrics

WeMama
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
Songamla abamnyama 
Sinama-criminal records…oh mama 
Yeleleleh (khuza)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye

E-Robben Island 
E-Robben Island 
E-Robben Island 
E-Robben Island 
Ooh Ngiboshiwe 
Ooh Ngiboshiwe 
Ooh Ngiboshiwe 
Ooh Ngiboshiwe 

Bathi u-matric 
Ang’nawo nano matric 
Kodwa buka mama 
Aw sphila okwama-politicians 
Sphethe odali…o-Natasha 
Ngizwile ukuthi uthanda i-jagermeister
Siyi-national team yase-South Africa 
Izinja zempilo zisestoksini 
Bangibiza usomajele 
Bangibiza usomajele 
Aw till the day we die kufike ama coffin 
Bangibiza usomajele
Bangibiza usomajele 
Aw till the day we die kufike ama coffin

WeMama
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
Songamla abamnyama 
Sinama-criminal records…oh mama 
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye

Siyi-national team yase-South Africa 
Izinja zempilo zisestoksini (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Siyi-national team yase-South Africa (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi 
Umuthi othi thi
Ama criminal records