Ezza North & South Zip codes (Ebonyi State)

PostcodesEzza North & South Zip codes (Ebonyi State)

Ezza North Local Government Area (LGA) of Ebonyi State, Nigeria, has several district which all make use of different postal or zip codes.

Here are the postcodes for districts located within Ezza North:

Oriuzor

LocationPostcodeUmuezeali482103Umuezekwe482103Umuigboke482103Umuome482103Umuouru482103

Ugboji

LocationPostcodeOgbojiegu482108Ohuola482108Onunworie482108Achiagu482108Akpurata482108Azuinyima482108Ebushike482108Mgbalibe482108Ndiegu482108Obaju482108

Umue-Ezeoka

Location PostcodeEkwetekwe482120Ndegu482120Ndeguazu482120Udenyi482120

Umueze-Koha

LocationPostcodeAnyagharigwe482122Ededegu482122Ndeagazu482122Ohatekwe482122Okaleru482122Okposi482122Omege482122Oshiegbe482122Owunweke482122Ugbona482122

Umuoga-Hara

Location PostcodeEnyim482118Ndiaguazu482118Oghara Ugo482118Okposi482118

Inyere

LocationPostcodeAmagu482114Umuechem482114Umuefi482114Umuobi482114

Nkomoro

LocationPostcodeAgbakoro482119Azuafor482119Igweledoha482119Ndeguazu482119Obike482119Ohinya482119Omegu482119Onuafor482119Udenyi482119

Nsokara

LocationPostcodeAmachi482116Amaefi482116Ameka482116Egwudinagu482116Ekebengwene482116Ekwetekwe482116Igweledoha482116Izekwe482116Ohankwu482116Omege482116

Okffia

LocationPostcodeAgukwuchie482113Okalieru482113Ananchi482113Onuagbonyi482113Azuagu482113Uhuagba482113Azuide482113Enigwe482113Evirigu482113Ezufu482113Igwefere482113Ndiaguazu482113Nwakparata482113Obioma482113Odagere482113Ofutu482113Ogbenu482113Oguzaraonweya482113Ojiegbo482113

Achara-Ezza

Location PostcodeAbam482105Amebia482105Ekerigwe482105Ndiagu482105Ndioffia482105Ndufu Ukwuachi482105Ndufu-Amelu482105Ndufu-Azuinyirigwu482105Ngbogoroafunu482105

Amawula

Location PostcodeEffium482117Egwudilegu482117Nkporume482117Umuefi482117

Amuda

LocationPostcodeIkeregu482121Ojorokpo482121

Ekka

LocationPostcode  Azu-Ugwu482102Azuakparata482102Egu Eke482102Ekka Village482102Intergration482102Ndiagu482102Ndufu482102Ugrodo482102

Amaeka

LocationPostcodeAmagim482109Amalekwune482109Amaogwe482109Ihoto482109Ndiaguazu-Amajim482109Ndiaguazu-Amalekwune482109Ndufu-Amalokwune482109

AmaEzekwe

Location PostcodeOmege842110Agbakoro842110Eguefium842110Iddao842110Ndegeazu842110Nudufu842110

Amagu

LocationPostcodeOshugbo482115Ugbodo482115Ugbonia482115Amagu482115Ekwetekwe482115Ekwurukwu482115Enyim482115Igbeagu482115Ikwerikwo482115Isiofffia482115Ndufu Ndeguazu482115Odeligbo482115Ohaigbo482115Ohaoffia482115Okeagba482115Okwefurike482107Olua482107Opamma482107Orizo482107Agalegu I482107Ishiagu482107Agalegu II482107Magu-Amagu482107Agukpobe482107Mgbalukwu-Amagu482107Alibaruhu482107Ndiakochi482107Amachi-Amagu482107Ndiegbe482107Amachi-Onuteta482107Ndieze-Amagu482107Amechara482107Ndinwamini482107Amegu-Onicha482107Ndiube482107Amike482107Nwafo-Ogu482107Eketube482107Obegu Ebia482107Enwuagba482107Obulechi482107Enyibuchiri482107Oferekpe482107Ezza Inyi482107Ohamini I482107Ezza-Ebia I482107Ohamini II482107Ezza-Ebia II482107Okpitumo-Amangu482107Igbegu-Amagu482107Okpuru Egbu482107

Amana

LocationPostcodeAgbakoro482104Agbamegidi482104Aghamehu482104Amefi482104Egogbo482104Eguazuwhu I482104Ndeguazu482104Ndiagu Okaria482104Ndufu482104Ohaike482104Ohuoguazuwhu II482104Okaria482104Tatakwu482104

Amudo

LocationpostcodeAgbaja482111Akwunagu482111Anyadilogu482111Equinyima482111Ndiagu482111Ndueguazu482111Nduwhu482111Odoko482111Ohetekwe482111Okpagu482111

Ezzama

LocationPostcodeAmeta482112Ekelebi482112Ishieke482112Ndiagakp482112Ndiagu482112Ohanya482112Okaleka-Opazeka482112Onicha482112Onunwafor482112Orokonu482112

Ikwato Idembia

LocationPostcodeAmaparata482106Azueseikpa482106Azuide482106Inyimagu482106Ndiagu482106Ndufu-Ide482106Ngambo482106Ochuhuagba482106Odagere482106Ohaffia482106Ohage482106Ohangbe482106Onugbo482106Onuorieagu482106Ugwuogo482106Ugwuogo Agu482106

Umunwagu

LocationPostcodeAgbakoro482107Akpugo482107Amagbia482107Enurim482107Enya-Gharaigwe482107Enyadilogu482107Eziga482107Ndufu482107Odagere482107Omaji482107Omege482107Orogbodo482107Orokome482107

Ezza North Local Government Area (LGA) of Ebonyi State, Nigeria, has several district which all make use of different postal or zip codes.

Here are the postcodes for districts located within Ezza North:

Oriuzor

LocationPostcodeUmuezeali482103Umuezekwe482103Umuigboke482103Umuome482103Umuouru482103

Ugboji

LocationPostcodeOgbojiegu482108Ohuola482108Onunworie482108Achiagu482108Akpurata482108Azuinyima482108Ebushike482108Mgbalibe482108Ndiegu482108Obaju482108

Umue-Ezeoka

Location PostcodeEkwetekwe482120Ndegu482120Ndeguazu482120Udenyi482120

Umueze-Koha

LocationPostcodeAnyagharigwe482122Ededegu482122Ndeagazu482122Ohatekwe482122Okaleru482122Okposi482122Omege482122Oshiegbe482122Owunweke482122Ugbona482122

Umuoga-Hara

Location PostcodeEnyim482118Ndiaguazu482118Oghara Ugo482118Okposi482118

Inyere

LocationPostcodeAmagu482114Umuechem482114Umuefi482114Umuobi482114

Nkomoro

LocationPostcodeAgbakoro482119Azuafor482119Igweledoha482119Ndeguazu482119Obike482119Ohinya482119Omegu482119Onuafor482119Udenyi482119

Nsokara

LocationPostcodeAmachi482116Amaefi482116Ameka482116Egwudinagu482116Ekebengwene482116Ekwetekwe482116Igweledoha482116Izekwe482116Ohankwu482116Omege482116

Okffia

LocationPostcodeAgukwuchie482113Okalieru482113Ananchi482113Onuagbonyi482113Azuagu482113Uhuagba482113Azuide482113Enigwe482113Evirigu482113Ezufu482113Igwefere482113Ndiaguazu482113Nwakparata482113Obioma482113Odagere482113Ofutu482113Ogbenu482113Oguzaraonweya482113Ojiegbo482113

Achara-Ezza

Location PostcodeAbam482105Amebia482105Ekerigwe482105Ndiagu482105Ndioffia482105Ndufu Ukwuachi482105Ndufu-Amelu482105Ndufu-Azuinyirigwu482105Ngbogoroafunu482105

Amawula

Location PostcodeEffium482117Egwudilegu482117Nkporume482117Umuefi482117

Amuda

LocationPostcodeIkeregu482121Ojorokpo482121

Ekka

LocationPostcode  Azu-Ugwu482102Azuakparata482102Egu Eke482102Ekka Village482102Intergration482102Ndiagu482102Ndufu482102Ugrodo482102

Amaeka

LocationPostcodeAmagim482109Amalekwune482109Amaogwe482109Ihoto482109Ndiaguazu-Amajim482109Ndiaguazu-Amalekwune482109Ndufu-Amalokwune482109

AmaEzekwe

Location PostcodeOmege842110Agbakoro842110Eguefium842110Iddao842110Ndegeazu842110Nudufu842110

Amagu

LocationPostcodeOshugbo482115Ugbodo482115Ugbonia482115Amagu482115Ekwetekwe482115Ekwurukwu482115Enyim482115Igbeagu482115Ikwerikwo482115Isiofffia482115Ndufu Ndeguazu482115Odeligbo482115Ohaigbo482115Ohaoffia482115Okeagba482115Okwefurike482107Olua482107Opamma482107Orizo482107Agalegu I482107Ishiagu482107Agalegu II482107Magu-Amagu482107Agukpobe482107Mgbalukwu-Amagu482107Alibaruhu482107Ndiakochi482107Amachi-Amagu482107Ndiegbe482107Amachi-Onuteta482107Ndieze-Amagu482107Amechara482107Ndinwamini482107Amegu-Onicha482107Ndiube482107Amike482107Nwafo-Ogu482107Eketube482107Obegu Ebia482107Enwuagba482107Obulechi482107Enyibuchiri482107Oferekpe482107Ezza Inyi482107Ohamini I482107Ezza-Ebia I482107Ohamini II482107Ezza-Ebia II482107Okpitumo-Amangu482107Igbegu-Amagu482107Okpuru Egbu482107

Amana

LocationPostcodeAgbakoro482104Agbamegidi482104Aghamehu482104Amefi482104Egogbo482104Eguazuwhu I482104Ndeguazu482104Ndiagu Okaria482104Ndufu482104Ohaike482104Ohuoguazuwhu II482104Okaria482104Tatakwu482104

Amudo

LocationpostcodeAgbaja482111Akwunagu482111Anyadilogu482111Equinyima482111Ndiagu482111Ndueguazu482111Nduwhu482111Odoko482111Ohetekwe482111Okpagu482111

Ezzama

LocationPostcodeAmeta482112Ekelebi482112Ishieke482112Ndiagakp482112Ndiagu482112Ohanya482112Okaleka-Opazeka482112Onicha482112Onunwafor482112Orokonu482112

Ikwato Idembia

LocationPostcodeAmaparata482106Azueseikpa482106Azuide482106Inyimagu482106Ndiagu482106Ndufu-Ide482106Ngambo482106Ochuhuagba482106Odagere482106Ohaffia482106Ohage482106Ohangbe482106Onugbo482106Onuorieagu482106Ugwuogo482106Ugwuogo Agu482106

Umunwagu

LocationPostcodeAgbakoro482107Akpugo482107Amagbia482107Enurim482107Enya-Gharaigwe482107Enyadilogu482107Eziga482107Ndufu482107Odagere482107Omaji482107Omege482107Orogbodo482107Orokome482107