Flavour’s Iyawomi Lyrics (Ft. Chidinma)

MusicFlavour’s Iyawomi Lyrics (Ft. Chidinma)

Iyawo mi , o iyawo mi
Iyawo mi, o iyawo mi
I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you, you, you iyawo mi
I give my all to you , you, you iyawo mi
Everything for you oh iyawo mi

God bless the day I found you iyawo mi
To proud to say I love you iyawo mi
Baby mo biakele a rapula mo
For the promises that we share e che zikwa la nne nwa
Shuga mo golibe e fe a ga di go nma nu wa
Ke biri na udo nu o iyawo mi

Iyawo mi , oh iyawo mi
Baby mo di mo, o di mo
I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you you you iyawo mi
I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you iyawo mi

O ga e kwe mu o , o ga e kwe mu irapu gi
To leave you ewo me I no go gree
Ezigbo di m furu nnaya kwulum ka naba
Okoro obia m biko aya la mo
I promise I will be there for you forever baby
O di bi mo ki a yin biri nu udo

Iyawo mi , oh iyawo mi
Baby mo di mo, o di mo
I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you you you iyawo mi
I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you iyawo mi

Ochelugo mo e ma na e na tuo ka na
Odogwu nnwoke mo ife gi aso bu ge mo
Onyeoma n bu lo obi there’s no one like you baby Mo
Di mo o, di mo

I give my all to you you you iyawo mi
Everything for you oh iyawo mi