Gadau LGA postal/zip codes (Bauchi State)

PostcodesGadau LGA postal/zip codes (Bauchi State)

All the locations within Gadau Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, use the same postal/zip codes.

Here’s the postcode for Gadau LGA

Location PostcodeAbbari751105Walai751105Ashigeri751105Atawari751105Babu Gudu751105Babuwuri751105Diga751105Dunari751105Gadau751105Garin Buraji751105Garin Malam751105Gata Fowa751105Kanaderi751105Kashuri751105Ktsinawa751105Nomari751105Sharifufi751105

All the locations within Gadau Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, use the same postal/zip codes.

Here’s the postcode for Gadau LGA

Location PostcodeAbbari751105Walai751105Ashigeri751105Atawari751105Babu Gudu751105Babuwuri751105Diga751105Dunari751105Gadau751105Garin Buraji751105Garin Malam751105Gata Fowa751105Kanaderi751105Kashuri751105Ktsinawa751105Nomari751105Sharifufi751105