Gombi LGA Zip/Postal Codes (Adamawa State)

PostcodesGombi LGA Zip/Postal Codes (Adamawa State)

Gombi Local Government Area of Adamawa State, Nigeria has 4 districts; with postal/zip codes ranging with districts and sometimes location.

Here are the postal/zip codes for Gombi LGA:

Ga’Anda

All the locations within Ga’Anda, Gombi LGA of Adamawa state use the same postal/zip code. See the table below:

Location/StreetPostcode‘Kanesu’Kangohobe652101Alhaji Buda652101Bada652101Banga652101Baru652101Boga652101Boma652101Dadware652101Dangwara652101Farma Anawa652101Ferumara652101Ga’anda652101Gahumba652101Galga652101Gangrang652101Ganjare652101Gardama652101Garfite652101Hina652101Jula652101Kamsu652101Karkwane652101Kawunda652101Kojoli652101Koko652101Kwanta652101Njebjeba652101Palara652101Prakwanta652101Shime652101Ulfa652101Umdur652101Urshelima652101Vurwara652101Wambai652101Zangara652101Zangra652101Zanra652101

Garkida

All the location within Garkida, Gombi use the same postal/zip codes. See table:

LocationPostcodeBabal Palsura652109Bala Ungi652109Balhona I652109Balhona II652109Bawa652109Bebe652109Bijibiji’652109Blwhona652109Dangula Bijibiji652109Dangula Killba652109Demna652109Dongo652109Dzangwala Tasha Yusuf652109Futudan652109Ganji652109Gardama652109Garkida652109Gegeli652109Gir652109Girgithang652109Guyaku652109Hursada652109Hurunda652109Jau652109Jouk on John652109Kurara652109Kwalamba652109Kwari652109Lubu652109Mbewa652109Merja652109Ngina Kara652109Ngurore652109Parijo652109Pirfa652109Pirkasa652109Raba652109Shigane652109Sosai652109Tashan Yusufu652109Tofa652109Tsakesimta652109Vurgwi652109Wuyaku652109Zthzurzu652109

Guyaku

Towns/streets within Guyaku, Gombi LGA use the same postal/zip codes. See table:

Alaji Buda652108Barma652108Barmishu652108Bokki652108Dahai652108Farmi Shi652108Ferumara652108Gada Mai Saje652108Gardama652108Garin Dadi652108Gombi652108Gulza652108Gural652108Jula Barni’Kanguru Gun652108Kaudi Fulani652108Kaula’652108Kawunda652108Kojoli652108Kurara Alh. Maijo652108Kwanan Kura652108Kwarwa652108Maraba Sangere652108Marja652108Mbilla652108Mijiwana652108Muchalla652108Sabon Gari652108Tawa652108Turba652108Walaw652108Wmbai652108Wugulsa652108Wulbara652108Wungara652108Wuro Pappa652108

Lala

All locations in Lala, Gombi LGA, Adamawa use the same postal/zip code. See table.

Alanra652107Bafi652107Bala652107Bidel652107Bidim652107Dimaska652107Dingai652107Dini Fulani652107Dkungama652107Dungal652107Duwa652107Fotta652107Gabun652107Ganjing652107Gudu652107Hursama652107Hursea652107Jebral652107Jebre652107Joroboi652107Kandesum652107Kanjita652107Kilake652107Kilar652107Kiro652107Kwada652107Kwanta Korra652107Kwaran Gwashe652107Mboi652107Melbasi652107Ngalga652107Riji652107Sabon Gari652107Sama652107Shanapa652107Shime652107Sokra652107Talire652107Tangda652107Tawasu652107Tunu652107Unguwan Nene652107Wamdituru652107Wammirote652107Wojoli652107Yamthiar652107Yang652107Zugru652107

Have any questions? Feel free to use the comment section.

Gombi Local Government Area of Adamawa State, Nigeria has 4 districts; with postal/zip codes ranging with districts and sometimes location.

Here are the postal/zip codes for Gombi LGA:

Ga’Anda

All the locations within Ga’Anda, Gombi LGA of Adamawa state use the same postal/zip code. See the table below:

Location/StreetPostcode‘Kanesu’Kangohobe652101Alhaji Buda652101Bada652101Banga652101Baru652101Boga652101Boma652101Dadware652101Dangwara652101Farma Anawa652101Ferumara652101Ga’anda652101Gahumba652101Galga652101Gangrang652101Ganjare652101Gardama652101Garfite652101Hina652101Jula652101Kamsu652101Karkwane652101Kawunda652101Kojoli652101Koko652101Kwanta652101Njebjeba652101Palara652101Prakwanta652101Shime652101Ulfa652101Umdur652101Urshelima652101Vurwara652101Wambai652101Zangara652101Zangra652101Zanra652101

Garkida

All the location within Garkida, Gombi use the same postal/zip codes. See table:

LocationPostcodeBabal Palsura652109Bala Ungi652109Balhona I652109Balhona II652109Bawa652109Bebe652109Bijibiji’652109Blwhona652109Dangula Bijibiji652109Dangula Killba652109Demna652109Dongo652109Dzangwala Tasha Yusuf652109Futudan652109Ganji652109Gardama652109Garkida652109Gegeli652109Gir652109Girgithang652109Guyaku652109Hursada652109Hurunda652109Jau652109Jouk on John652109Kurara652109Kwalamba652109Kwari652109Lubu652109Mbewa652109Merja652109Ngina Kara652109Ngurore652109Parijo652109Pirfa652109Pirkasa652109Raba652109Shigane652109Sosai652109Tashan Yusufu652109Tofa652109Tsakesimta652109Vurgwi652109Wuyaku652109Zthzurzu652109

Guyaku

Towns/streets within Guyaku, Gombi LGA use the same postal/zip codes. See table:

Alaji Buda652108Barma652108Barmishu652108Bokki652108Dahai652108Farmi Shi652108Ferumara652108Gada Mai Saje652108Gardama652108Garin Dadi652108Gombi652108Gulza652108Gural652108Jula Barni’Kanguru Gun652108Kaudi Fulani652108Kaula’652108Kawunda652108Kojoli652108Kurara Alh. Maijo652108Kwanan Kura652108Kwarwa652108Maraba Sangere652108Marja652108Mbilla652108Mijiwana652108Muchalla652108Sabon Gari652108Tawa652108Turba652108Walaw652108Wmbai652108Wugulsa652108Wulbara652108Wungara652108Wuro Pappa652108

Lala

All locations in Lala, Gombi LGA, Adamawa use the same postal/zip code. See table.

Alanra652107Bafi652107Bala652107Bidel652107Bidim652107Dimaska652107Dingai652107Dini Fulani652107Dkungama652107Dungal652107Duwa652107Fotta652107Gabun652107Ganjing652107Gudu652107Hursama652107Hursea652107Jebral652107Jebre652107Joroboi652107Kandesum652107Kanjita652107Kilake652107Kilar652107Kiro652107Kwada652107Kwanta Korra652107Kwaran Gwashe652107Mboi652107Melbasi652107Ngalga652107Riji652107Sabon Gari652107Sama652107Shanapa652107Shime652107Sokra652107Talire652107Tangda652107Tawasu652107Tunu652107Unguwan Nene652107Wamdituru652107Wammirote652107Wojoli652107Yamthiar652107Yang652107Zugru652107

Have any questions? Feel free to use the comment section.