Kiri Kasama Postal or Zip codes (Jigawa State)

PostcodesKiri Kasama Postal or Zip codes (Jigawa State)

Kiri Kasama is one of the 27 Local Government Areas (LGAs) in Jigawa State, Nigeria. Its headquarters is located in the town of Kiri Kasama.

All the areas located within the LGA make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcodes for Kiri kasama LGA:

LocationPostcodeKabak731104Kadira731104Lafiya731104Madachi731104Mailakaun731104Margadu731104Marma731104Matara Babba731104Mattafari731104Salwri731104Tage Gari731104Tasheguwa731104Garin Mai-Unguwa731104Turabu731104Iyo731104Jarmari731104K-Kasamma731104Abunabo731104Adiyani731104Arin731104Baturiya731104Buluncai731104Dagana Bulama731104Dawa731104Fandum731104Gadua731104Gagiya731104Garbagal731104Garin Babba731104

Kiri Kasama is one of the 27 Local Government Areas (LGAs) in Jigawa State, Nigeria. Its headquarters is located in the town of Kiri Kasama.

All the areas located within the LGA make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcodes for Kiri kasama LGA:

LocationPostcodeKabak731104Kadira731104Lafiya731104Madachi731104Mailakaun731104Margadu731104Marma731104Matara Babba731104Mattafari731104Salwri731104Tage Gari731104Tasheguwa731104Garin Mai-Unguwa731104Turabu731104Iyo731104Jarmari731104K-Kasamma731104Abunabo731104Adiyani731104Arin731104Baturiya731104Buluncai731104Dagana Bulama731104Dawa731104Fandum731104Gadua731104Gagiya731104Garbagal731104Garin Babba731104