Mbo LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

PostcodesMbo LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Mbo local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 6 districts which all have varying postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Mbo LGA:

Afaha Okpo

Some locations within Afaha Okpo use different postal/zip codes. Check the table below carefully for your location:

Location PostcodeEyobisung523105Eyofin523105Uboro Isong Inyang523105Udung Adatang523105Udung Esio523105Udung Uko523105Usung523105Eyo Ulung523105Eyo Uwe523105Edikor Eyiba523105Edikor Eyobiosio523105Edikor Eyokpu523105Eniongo523105Eye Oko523105Eyo Atai523105Eyo Atang523105Eyo Ating-Osung523105Eyo Ebieme523105Eyo Esio Osung523105Eyo Nsek523105Eyo Okponung523105Eyo Ukpe523105Eyo Uliong523105Udung Ulo523101Udung Usotaiudung Ekung523101Eyo Ekung Inyang523101Eyo Obiosio523101Udung Esien523101Esin Ufot523101Esuk Oro523101Udini523113Udombo523113Udung Eyo Adaeba523113Uko Akpan523113Ekiebong523113Eyo Efai523113Eyo Ukut523113Ibete523113Ibuet Ikot523113Uba523113Ubotuong523113

Effiat

Locations within Effiat use the same:

LocationPostcodeAkpa Nkanua523114Akwa Obio Effiat523114Asiok Obufa523114Esuk Anwang523114Ibuot Utan523114Ine Inua Abasi523114Inua Abasi523114James Town523114Mbe Ndoro523114Obio Iyata523114Obong Nim523114Usuk Effiat523114Utan Antai523114Utan Brama523114Utan Udombo523114Utang Efiong523114

Ibiaku

Some locations within Ibiaku use different code. Check the table below carefully for yours:

Location PostcodeIkot-Akpabong534109Ikot-Ebak534109Minya Ntak534109Ndot-Abat Nya534109Nya Odiong534109Esa Ekpo534109Ibekwe-Akpan Nya534109Ibiaku Esa Ekpo534109Ikot Abasi Akpan534109Ikot Abia Enin534109Ikot Aka534109Ikot Ata-Nung Ikono534109Ikot Ekpenyong.534109Ikot Idiong534109Ikot Itina534109Ikot Ntot534109Ibiaku Ata531105Ibiaku Ikot-Ukana531105Ibiaku Okpo531105Mbiabong Ikon-Ekpene-Oton531105Ndiya Mfia531105

Ikpa Ibom

All the locations within Ikpa Ibom use the same code:

Location PostcodeIkot Eto534111Ikot Iseghe534111Ikot Obio Ekpong534111Ikot Obio Ndoho534111Ikot Obio-Akai534111Ikot Okop – Odong534111Ikot Oyoro534111Ikot Ukwa534111Ikotn Inyang-Okop534111Ndom Gbodom534111Ndom Ibotio534111Obioete534111Ikot Enin534111Ikot Etefia Ukam534111Atanuk534111Ekim534111Ibiotio534111Ikot Aba534111Ikot Akata534111Ikot Akpa-Ekop534111Ikot Akpabio Ukam534111Ikot Akpaden534111Ikot Akpan Ukam534111Ikot Ayan534111Ikot Edim534111Ikot Edong Ukam534111Ikot Ekong534111Ikot Ekpang534111

IKpo Ikono

All the locations within Ikpo Ikono use the same:

LocationPostcodeAsana534110Ekpuk534110Ibianga534110Iffe534110Ikot Abia-Utok534110Ikot Afang534110Ikot Eda534110Ikot Ekpaw534110Ikot Enyienge534110Ikot Esen Akpan Ntuen534110Ikot Mkpeye534110Ikot Obio-Nso534110Ikot Umiang534110Ikot Unya534110Iton534110

Ukwong

Some locations within Ukwong use different codes. Check the table below carefully for your specific location:

Location PostcodeMbokpu-Eyokan523110Mbukup-Uko-Akai523110Ibetong-Eweme523110Ikpe523110Mbokpu-Eyo-Ima523110Utine Ndoung521104Ebighi Anwa Oro521104Etieke Udong Eto521104Eweme521104Eyo Nku521104Itak Uyati521104Mbukpo Oduobo521104Ndoung521104Osu Offi521104Oti Oron521104Otieke521104Ubak521104Utine Eyekung521104Afaha Osu521104Ebighi Anwa Ikpi521104Akai Ati523115Akai owu523115Akprang523115Eprang Udo523115Ibaka (Uda)523115Isong Inyang523115Kprang (Uda)523115Mkpang Utong523115Offi (Uda)523115Onukim (Uda)523115Osu Udesi523115Udung Eyo Unyenge523115Uke Nteghe523115Utit Atai Unyenge523115

Mbo local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 6 districts which all have varying postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Mbo LGA:

Afaha Okpo

Some locations within Afaha Okpo use different postal/zip codes. Check the table below carefully for your location:

Location PostcodeEyobisung523105Eyofin523105Uboro Isong Inyang523105Udung Adatang523105Udung Esio523105Udung Uko523105Usung523105Eyo Ulung523105Eyo Uwe523105Edikor Eyiba523105Edikor Eyobiosio523105Edikor Eyokpu523105Eniongo523105Eye Oko523105Eyo Atai523105Eyo Atang523105Eyo Ating-Osung523105Eyo Ebieme523105Eyo Esio Osung523105Eyo Nsek523105Eyo Okponung523105Eyo Ukpe523105Eyo Uliong523105Udung Ulo523101Udung Usotaiudung Ekung523101Eyo Ekung Inyang523101Eyo Obiosio523101Udung Esien523101Esin Ufot523101Esuk Oro523101Udini523113Udombo523113Udung Eyo Adaeba523113Uko Akpan523113Ekiebong523113Eyo Efai523113Eyo Ukut523113Ibete523113Ibuet Ikot523113Uba523113Ubotuong523113

Effiat

Locations within Effiat use the same:

LocationPostcodeAkpa Nkanua523114Akwa Obio Effiat523114Asiok Obufa523114Esuk Anwang523114Ibuot Utan523114Ine Inua Abasi523114Inua Abasi523114James Town523114Mbe Ndoro523114Obio Iyata523114Obong Nim523114Usuk Effiat523114Utan Antai523114Utan Brama523114Utan Udombo523114Utang Efiong523114

Ibiaku

Some locations within Ibiaku use different code. Check the table below carefully for yours:

Location PostcodeIkot-Akpabong534109Ikot-Ebak534109Minya Ntak534109Ndot-Abat Nya534109Nya Odiong534109Esa Ekpo534109Ibekwe-Akpan Nya534109Ibiaku Esa Ekpo534109Ikot Abasi Akpan534109Ikot Abia Enin534109Ikot Aka534109Ikot Ata-Nung Ikono534109Ikot Ekpenyong.534109Ikot Idiong534109Ikot Itina534109Ikot Ntot534109Ibiaku Ata531105Ibiaku Ikot-Ukana531105Ibiaku Okpo531105Mbiabong Ikon-Ekpene-Oton531105Ndiya Mfia531105

Ikpa Ibom

All the locations within Ikpa Ibom use the same code:

Location PostcodeIkot Eto534111Ikot Iseghe534111Ikot Obio Ekpong534111Ikot Obio Ndoho534111Ikot Obio-Akai534111Ikot Okop – Odong534111Ikot Oyoro534111Ikot Ukwa534111Ikotn Inyang-Okop534111Ndom Gbodom534111Ndom Ibotio534111Obioete534111Ikot Enin534111Ikot Etefia Ukam534111Atanuk534111Ekim534111Ibiotio534111Ikot Aba534111Ikot Akata534111Ikot Akpa-Ekop534111Ikot Akpabio Ukam534111Ikot Akpaden534111Ikot Akpan Ukam534111Ikot Ayan534111Ikot Edim534111Ikot Edong Ukam534111Ikot Ekong534111Ikot Ekpang534111

IKpo Ikono

All the locations within Ikpo Ikono use the same:

LocationPostcodeAsana534110Ekpuk534110Ibianga534110Iffe534110Ikot Abia-Utok534110Ikot Afang534110Ikot Eda534110Ikot Ekpaw534110Ikot Enyienge534110Ikot Esen Akpan Ntuen534110Ikot Mkpeye534110Ikot Obio-Nso534110Ikot Umiang534110Ikot Unya534110Iton534110

Ukwong

Some locations within Ukwong use different codes. Check the table below carefully for your specific location:

Location PostcodeMbokpu-Eyokan523110Mbukup-Uko-Akai523110Ibetong-Eweme523110Ikpe523110Mbokpu-Eyo-Ima523110Utine Ndoung521104Ebighi Anwa Oro521104Etieke Udong Eto521104Eweme521104Eyo Nku521104Itak Uyati521104Mbukpo Oduobo521104Ndoung521104Osu Offi521104Oti Oron521104Otieke521104Ubak521104Utine Eyekung521104Afaha Osu521104Ebighi Anwa Ikpi521104Akai Ati523115Akai owu523115Akprang523115Eprang Udo523115Ibaka (Uda)523115Isong Inyang523115Kprang (Uda)523115Mkpang Utong523115Offi (Uda)523115Onukim (Uda)523115Osu Udesi523115Udung Eyo Unyenge523115Uke Nteghe523115Utit Atai Unyenge523115