Odogbolu Postal or Zip Codes (Ogun State)

PostcodesOdogbolu Postal or Zip Codes (Ogun State)

Odogbolu is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Odogbolu:

Alekunifesowapo

Location PostcodeOgudu120104Okunowa120104Omju Warun120104Owoyade120104Adofe120104Aiyepe120104Araromi120104Eyinwa120104Ijesa Ijebu120104Isaye120104Itamerin120104Moloko120104Odogbolu120104Ogoji120104

Leguru

Location PostcodeIte Merin120103Oke Orundun120103Jobore120103Omu120103Larowo Ogbo120103Ososa120103Latotun120103Shibadewa120103Maraika120103Moloko120103Odo Agameji120103Odo Alumapebi120103Odo Epo120103Odo Oba120103Odo Sikanwa120103Odoja120103Odoragba120103Odosenlu120103Ita – Epo120103Ogbo120103Itanrin120103Oke Lamuren120103Ababa120103Ibido120103Ilado120103Abapawa120103Ibido Omu120103Ilado ogbo120103Abatiwa120103Idido Ogbo120103Ilawe Ogbo120103Adofe120103Idiru120103Imagbon120103Agoro120103Idotun120103Imaka120103Aiyepe120103Idowa120103Imaweje120103Akio120103Iganke120103Imodi ijasi120103Ala120103Igbile120103Imodi Ijebu120103Ebute Odo120103Igbomowo120103Imoro120103Egb-Imosu120103Ijagun120103Imoru120103Egbe120103Ijele120103Imosan120103Emuren120103Ijesa -Ijebu120103Iperin120103Erinlu120103Ikangba120103Irete120103Eriwe120103Ikise120103Isanyin ogbo120103Eyinwa120103Ikoto120103Ibefun120103Ikoto -Ogbo120103

Odogbolu is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Odogbolu:

Alekunifesowapo

Location PostcodeOgudu120104Okunowa120104Omju Warun120104Owoyade120104Adofe120104Aiyepe120104Araromi120104Eyinwa120104Ijesa Ijebu120104Isaye120104Itamerin120104Moloko120104Odogbolu120104Ogoji120104

Leguru

Location PostcodeIte Merin120103Oke Orundun120103Jobore120103Omu120103Larowo Ogbo120103Ososa120103Latotun120103Shibadewa120103Maraika120103Moloko120103Odo Agameji120103Odo Alumapebi120103Odo Epo120103Odo Oba120103Odo Sikanwa120103Odoja120103Odoragba120103Odosenlu120103Ita – Epo120103Ogbo120103Itanrin120103Oke Lamuren120103Ababa120103Ibido120103Ilado120103Abapawa120103Ibido Omu120103Ilado ogbo120103Abatiwa120103Idido Ogbo120103Ilawe Ogbo120103Adofe120103Idiru120103Imagbon120103Agoro120103Idotun120103Imaka120103Aiyepe120103Idowa120103Imaweje120103Akio120103Iganke120103Imodi ijasi120103Ala120103Igbile120103Imodi Ijebu120103Ebute Odo120103Igbomowo120103Imoro120103Egb-Imosu120103Ijagun120103Imoru120103Egbe120103Ijele120103Imosan120103Emuren120103Ijesa -Ijebu120103Iperin120103Erinlu120103Ikangba120103Irete120103Eriwe120103Ikise120103Isanyin ogbo120103Eyinwa120103Ikoto120103Ibefun120103Ikoto -Ogbo120103