Shira LGA postal/zip codes (Bauchi State)

PostcodesShira LGA postal/zip codes (Bauchi State)

Shira Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, has 2 towns which both have varying postal/zip codes.

Here are postcodes for Shira LGA:

Disina

LocationPostcodeAdamami750104Jabbari750104Alkasu750104Jalkatari750104Andubun750104Kafin Gara750104Beli750104Katabarwa750104Bono750104Madabi750104Darajiya750104Safuruje750104Daramushe750104Sambowal750104Disina750104Yakasai750104Dushi750104Zubo750104Gaduna750104Gagidiba750104Galdimariyel750104Ganuwa750104Goga750104Gurmun750104Isore750104

Shira town

LocationPostcodeEldewo750103Kungo750103Yalwa750103Faggo750103Lafiya750103Yana750103Fandi750103Lambu750103Yarka750103Gagidiba750103Malaji750103Zainabari750103Gallamari750103N-Tsafi750103Zamaga750103Gaza750103Ribvawo750103Zigau750103Bakul750103Gwanawa750103Rimi750103Zubo750103Balijan750103Isore750103Sambawal750103Bangire750103Jaka750103Sawi750103Beli750103Kaigama750103Shagogo750103Bidis750103Kakkaki750103Shatari750103Dalli750103Kamaku750103Shinge750103Dango750103Kargo750103Shira750103Dangwalu750103Kilbori750103Suddu750103Disina750103Koli750103Tsafi750103Dogo Dutse750103Kudawa750103Tumfafi750103Adaha750103Adamami750103Alkaleri750103Andubun750103Auyakari750103Bage750103

Shira Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, has 2 towns which both have varying postal/zip codes.

Here are postcodes for Shira LGA:

Disina

LocationPostcodeAdamami750104Jabbari750104Alkasu750104Jalkatari750104Andubun750104Kafin Gara750104Beli750104Katabarwa750104Bono750104Madabi750104Darajiya750104Safuruje750104Daramushe750104Sambowal750104Disina750104Yakasai750104Dushi750104Zubo750104Gaduna750104Gagidiba750104Galdimariyel750104Ganuwa750104Goga750104Gurmun750104Isore750104

Shira town

LocationPostcodeEldewo750103Kungo750103Yalwa750103Faggo750103Lafiya750103Yana750103Fandi750103Lambu750103Yarka750103Gagidiba750103Malaji750103Zainabari750103Gallamari750103N-Tsafi750103Zamaga750103Gaza750103Ribvawo750103Zigau750103Bakul750103Gwanawa750103Rimi750103Zubo750103Balijan750103Isore750103Sambawal750103Bangire750103Jaka750103Sawi750103Beli750103Kaigama750103Shagogo750103Bidis750103Kakkaki750103Shatari750103Dalli750103Kamaku750103Shinge750103Dango750103Kargo750103Shira750103Dangwalu750103Kilbori750103Suddu750103Disina750103Koli750103Tsafi750103Dogo Dutse750103Kudawa750103Tumfafi750103Adaha750103Adamami750103Alkaleri750103Andubun750103Auyakari750103Bage750103