Warji LGA postal/zip codes (Bauchi State)

PostcodesWarji LGA postal/zip codes (Bauchi State)

All the locations within Warji Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, use the same postal/zip codes.

Here’s the postcode for Warji LGA

Location Postcode Shitako742103Sosaye742103Tudun Wada742103Dagu742103Tuya742103Dansai742103Warji742103Dawatsi742103Yayari742103Disa742103Zurgwai742103Gabanga742103Ganji742103Ingila742103K-katanga742103Katanga742103Lirna`a742103Marasuwa742103Muda742103Rumba742103Aru742103Badiyaso742103Baima742103

All the locations within Warji Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, use the same postal/zip codes.

Here’s the postcode for Warji LGA

Location Postcode Shitako742103Sosaye742103Tudun Wada742103Dagu742103Tuya742103Dansai742103Warji742103Dawatsi742103Yayari742103Disa742103Zurgwai742103Gabanga742103Ganji742103Ingila742103K-katanga742103Katanga742103Lirna`a742103Marasuwa742103Muda742103Rumba742103Aru742103Badiyaso742103Baima742103