Zakes Bantwini’s Abantu Lyrics (Ft. Karyendasoul, Nana Atta)

MusicZakes Bantwini’s Abantu Lyrics (Ft. Karyendasoul, Nana Atta)

Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
 
Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka
Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na

Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka

Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka

Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka

Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu